Logo M+º

MAESTRACCIO

Logo M+º
HOME
BIOGRAFIE
ACHTERGRONDPIANO
ARRANGEERWERK
AGENDA
CONTACT

ACHTERGRONDPIANIST

Solo piano of Rhodes

Ik heb al meer dan dertig jaar ervaring als achtergrondpianist, van restaurants en recepties tot winkelopeningen en besloten feesten, kortom voor de muzikale omlijsting van alle stijlvolle feestelijkheden. De 10 waarmee ik het conservatorium verliet, bewijst de hoge kwaliteit van mijn spel.
Een kort luisterfragment met verschillende stijlen: Webdemo.mp3
Informeer via de contactpagina naar de mogelijkheden rondom uw specifieke situatie. Zo is een digitale stage-piano met een realistisch pianogeluid en/of een schitterende, van binnen èn buiten geheel gereviseerde Rhodes piano (Mark I, Seventythree, 1979), inclusief de benodigde geluidsinstallatie ter beschikking, maar een geschikte reeds aanwezige piano of vleugel kan natuurlijk ook worden gebruikt. Om uw feest of receptie te personaliseren kan ik ook specifieke stukken voorbereiden en uitvoeren. M+º Rhodes
De composities, tekst, afbeeldingen en alle arrangementen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en uitsluitend bedoeld voor demonstratiedoeleinden. Verspreiding is vrij toegestaan, onder voorwaarde van expliciete vermelding van de rechthebbende. Ieder ander gebruik, met name commerciële exploitatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende, zal worden vervolgd.
"De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Maestraccio heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te [weder]verkopen, verspreiden e.d.."
© 2008 Maestraccio

Valid HTML 4.01 Transitional