Logo M+º

MAESTRACCIO

Logo M+º
HOME
BIOGRAFIE
ACHTERGRONDPIANO
ARRANGEERWERK
LILYPOND BLADMUZIEK
CONTACT

ACHTERGRONDPIANO

Solo (akoestische, digitale of Rhodes) piano

Ik heb al meer dan dertig jaar ervaring als achtergrondpianist, van restaurants en recepties tot winkelopeningen en besloten feesten, kortom voor de muzikale omlijsting van alle stijlvolle feestelijkheden. De 10 waarmee ik het conservatorium verliet, bewijst de hoge kwaliteit van mijn spel.
Een kort luisterfragment met verschillende stijlen: Webdemo.mp3

De van binnen en buiten geheel gereviseerde Rhodes piano
De Rhodes piano die bij optredens kan worden meegebracht
Cosmetische revisie: Stoverinck Lederwaren
Mechanische revisie: Vintage Instrument Service
Originele materialen: EP-Service

Informeer via de contactpagina naar de mogelijkheden rondom uw specifieke situatie. Zo is een schitterende, van binnen èn buiten geheel gereviseerde Rhodes elektrische piano (Mark I, Seventythree, 1979, zie foto) en/of een digitale stage-piano met een realistisch pianogeluid ter beschikking (inclusief de benodigde geluidsinstallatie), maar een geschikte reeds aanwezige piano of vleugel kan natuurlijk ook worden bespeeld. Om uw feest of receptie te personaliseren kan ik op uw verzoek ook specifieke stukken voorbereiden en uitvoeren.
Klik hier voor een aanvraag van een gespecificeerde offerte voor ACHTERGRONDPIANO.
Een impressie van een optreden op de Rhodes piano
De composities, tekst, afbeeldingen en alle arrangementen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en uitsluitend bedoeld voor demonstratiedoeleinden. Verspreiding is vrij toegestaan, onder voorwaarde van expliciete vermelding van de rechthebbende. Ieder ander gebruik, met name commerciële exploitatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende, zal worden vervolgd.
"De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Maestraccio heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te [weder]verkopen, verspreiden e.d.."
© 2008 Maestraccio

Valid HTML 4.01 Transitional